• +385 92 198 9020
  • info@ipb-company.com
  • Paola Deperisa 2, 52210 Rovinj

PROJEKT 1: CONCETTA LASTE

Privatna vila za iznajmljivanje s 8 apartmana, restoranom i bazenom. Objekt se nalazi na izuzetno atraktivnoj lokaciji, 500m od mora i 500m od centra grada.

Ukupna vrijednost investicijskog projekta je 1.380.800,00 EUR

Etape investicijskog projekta

Prva etapa: Kupnja / nabava postojećeg objekta

700.000,00 EUR + 3% provizija + PDV

Druga etapa: Izrada projektne dokumentacije

22.800,00 EUR

Treća etapa: Adaptacija

380 m2 x  800 EUR + PDV = 380.000,00 EUR

Četvrta etapa: Okućnica, bazen, ostalo

175.000,00 EUR

Peta etapa: Opremanje

103.000,00 EUR

Isplativost investicije

Uzmimo da je cijena najma jednog apartmana 100,00 EUR na noć. Na razini mjeseca od 30 dana dolazimo do sume od 3.000,00 EUR.

Vila ima 8 apartmana, što donosi 24.000,00 EUR na mjesečnoj razini.

Pretpostavimo da je tijekom godine stopostotna popunjenost kroz 4 mjeseca što je 96.000,00 EUR na godišnjoj razini.

Kada taj iznos umanjimo za četvrtinu troška, dolazimo do zaključka kako vlasnik ostvaruje profit u iznosu od 72.000,00 EUR godišnje.

Investicija od 1.380.800,00 EUR isplativa je kroz 19 godina ili 5,5% na godišnjoj razini.